Venue

29/10/2024 – Université d’État d’Erevan (ouverture)
30/10/2024 – «Armenia Wine» company / Musée de l’histoire du vin
31/10/2024 – Matenadaran, Institut de recherche sur les manuscrits anciens (clôture)


29/10/2024 – Yerevan State University (opening)
30/10/2024 – Armenia Wine Company / Wine History Museum
31/10/2024 – Matenadaran, Ancient Manuscripts Research Institute (closing)


29/10/2024 – Երևանի Պետական Համալսարան (բացում)
30/10/2024 – «Արմենիա Վայն» ընկերություն/Գինու պատմության թանգարան
31/10/2024 – Մատենադարան (փակում)