Important Dates

Soumission des propositions : 25 juin 2024.

Notification d’acceptation des propositions : 15 juillet 2024.

Ouverture des inscriptions : 15 septembre 2024.

Colloque : 29-30-31 octobre 2024.

Soumission électronique des contributions pour l’ouvrage collectif : 30 janvier 2025.

Notification d’acceptation/ou non des contributions : 15 mars 2025.


Submission of proposals : June 25, 2024.

Notification of acceptance of proposals : July 15, 2024.

Registration opens : September 15, 2024.

Conference : October 29-30-31, 2024.

Electronic submission of contributions for the collective work : January 30, 2025.

Notification of acceptance/or not of contributions : March 15, 2025.


Առաջարկությունները ուղարկել մինչև 25 հունիսի 2024 թ․ ։

Առաջարկությունների ընդունման մասին ծանուցում՝ը՝ 15 հուլիսի 2024թ. ։

Գրանցվել սկսած 15 սեպտեմբերի 2024 թ. ։

Գիտաժողով՝ 29-30-31 հոկտեմբերի 2024թ. ։

Հոդվածների էլեկտրոնային տարբերակներն ուղարկել մինչև 30 հունվարի 2025թ. ։

Հոդվածների ընդունման մասին ծանուցումը` 15 մարտի 2025թ. ։